Contact
  1. (required)
  2. (valid email required)
 

Project coordination

ruetten-213x3001
Project manager: Prof. Dr. Dr. h.c. Alfred Rütten

Friedrich-Alexander University Erlangen-Nürnberg
Department of sport science and sport

Gebbertstr. 123b
91058 Erlangen
info@big-projekt.de

BIG competence center:

Anna Streber
Tel.: +49 (0)9131-85 25004
Fax: +49 (0)9131-85 25002